Gutex producten opgenomen in de NMD

Goed nieuws! De Gutex producten zijn vanaf heden opgenomen in de Nederlandse Milieu Database (NMD). Om opgenomen te kunnen worden in de NMD moeten de LCA’s van alle producten afzonderlijk worden bepaald. Dit omvangrijke proces is nu afgerond en heeft geleid dat alle Gutex producten terug zijn te vinden in de NMD (zie: https://milieudatabase.nl)

Een geweldige stap om onze duurzame materialen goed vergelijkbaar te maken met andere materialen en wat verder de toepassing van deze materialen gaat bevorderen!

Opname in de NMD zorgt er ook voor dat onze Gutex producten in aanmerking zullen komen voor de aanvullende Biobased isolatiesubsidie. Deze zal naar verwachting en toezegging van het rijk vanaf 2024 beschikbaar komen bovenop de ISDE subsidie (verwachting is €7/m2 extra subsidie vergoeding!). Daardoor wordt het isoleren met Biobased materialen nog aantrekkelijker!

Wilt u graag een product van Gutex toepassen maar weet u niet zo goed welk product voor u geschikt is? Vraag het ons gerust, wij helpen u graag.

Wat is een LCA:

Een LCA (Life Cycle Assessment), in het Nederlands ook wel Levenscyclusanalyse genoemd, is een methode om de milieueffecten van een product gedurende zijn hele levenscyclus te evalueren. De levenscyclus van een product omvat alle stadia, van grondstoffenwinning en productie tot gebruik, onderhoud, en uiteindelijk verwijdering of recycling. Een LCA probeert een alomvattend beeld te geven van de milieu-impact van een product en kan helpen bij het identificeren van manieren om deze impact te verminderen.

Om een LCA voor een product te bepalen worden de volgende stappen doorlopen:

  1. Doel en scope bepalen: In deze fase wordt bepaald wat het doel is van de LCA en welke aspecten van de levenscyclus worden geanalyseerd. Dit omvat het definiëren van functionele eenheden (bijv. 1 kg van een bepaald product) en de geografische en tijdsaspecten van de analyse.
  2. Inventarisatie: Hierbij wordt alle input (grondstoffen, energie, water, enz.) en output (emissies naar lucht, water, bodem, afval) gedurende de levenscyclus van het product geregistreerd.
  3. Impactbeoordeling: In deze fase worden de geïnventariseerde gegevens omgezet in milieu-impactcijfers. Er worden verschillende categorieën van milieueffecten beoordeeld, zoals klimaatverandering, verzuring van bodem en water, grondstoffenschaarste, en meer.
  4. Interpretatie: Dit is waar de verzamelde informatie wordt geanalyseerd en geïnterpreteerd om beleids- en besluitvorming te ondersteunen. De resultaten worden gepresenteerd om te begrijpen welke stadia van de levenscyclus de grootste impact hebben op het milieu en hoe deze kunnen worden verbeterd.

Met LCA’s kunnen de milieuprestaties van producten worden vergeleken en milieuvriendelijkere alternatieven worden gekozen. Daarnaast spelen LCA’s een belangrijke rol bij het streven naar duurzaamheid en milieubewustzijn in de productie en consumptie van goederen.

 

Gutex producten

De waardering van www.warmteplan.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.6/10 gebaseerd op 41 reviews.