Rd waarde berekenen

Berekenen met onze isolatiematerialen

De R-waarde (=thermische weerstand) van een isolatie pakket geeft aan hoe goed de isolatie zich verzet tegen het transport van warmte. Hoe beter het isolatie pakket, hoe hoger de R-waarde. Om te R-waarde van een pakket dat uit meerdere lagen bestaat te berekenen telt men de R-waardes gewoon op. Formule: R-waarde = dikte isolatie/lambda waarde

Vul hieronder de dikte en de lambda-waarde (in W/mK) van de isolatie in om de R-waarde te berekenen.