Intello Plus®

GEWAPENDE DAMPREM- EN LUCHTDICHTINGSBAAN VOOR BINNENBEGRENZING VAN DE THERMISCHE ISOLATIE IN DAK, WAND, PLAFOND EN VLOER

Hoog­ef­fec­tief dam­p­rem- en lucht­dich­tings­baan voor bin­nen­be­gren­zing van de ther­mi­sche iso­la­tie in dak, wand, pla­fond en vloer. Voor maxi­ma­le be­scher­ming te­gen bouw­scha­de en schim­mel­vor­ming ook bij bouw­fy­sisch veel­ei­sen­de con­struc­ties, zo­als dif­fu­sie­dich­te plat­te/stei­le da­ken en groen­da­ken, als­me­de bij ex­tre­me bui­ten­kli­maat­con­di­ties, bijv. in het hoog­ge­berg­te.

Toepassingsgebieden

De dam­p­rem- en lucht­dich­tings­ba­nen IN­TEL­LO PLUS kan als bin­nen­be­gren­zing van de ther­mi­sche iso­la­tie wor­den toe­ge­past:

  • In dak, wand, pla­fond en vloer
  • In woon- en be­drijfs­ge­bou­wen met niet blij­vend ver­hoog­de ruim­te­lucht­voch­tig­heid
  • In woon- en be­drijfs­ge­bou­wen met woon­ge­bruik in al­le ruim­ten, zo­als woon- en slaap­ruim­ten, keu­kens en bad­ka­mers
  • In bui­ten dif­fu­sie­open even­als in bui­ten dif­fu­sie­dich­te con­struc­ties
  • Bij ho­ge ei­sen aan de ruim­te­lucht­kwa­li­teit
Eigenschappen

n.n.b.

Downloads