SOLITEX MENTO 3000

ONDERDAK- EN ONDERSPANBAAN VOOR WIND- EN REGENDICHTING VAN THERMISCHE ISOLATIE OP BESCHOTTEN, MDF- EN HOUTVEZELONDERDAKPLATEN

Hoog dif­fu­sie­open, vocht­va­ri­a­be­le on­der­dak- en on­der­span­ba­nen voor aan­bren­ging op be­schot­ten, MDF- en hout­ve­zel­on­der­dak­pla­ten en op al­le soor­ten ther­mi­sche iso­la­ties. Ge­schikt als pro­vi­so­ri­sche dak­be­dek­king.

Toepassingsgebieden

n.n.b.

Eigenschappen

n.n.b.