[av_three_fourth first]
[av_heading tag=’h2′ padding=’10’ heading=’BUITENDICHTING’ color=’custom-color-heading’ style=’blockquote modern-quote’ custom_font=’#e66400′ size=” subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’15’ custom_class=”]
BESCHERMING TEGEN WEER EN WIND
[/av_heading]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
De wind­dich­ting is door­slag­ge­vend voor de op­ti­ma­le wer­king van de warm­te-iso­la­tie. De­ze wordt aan de bui­ten­zij­de van de iso­la­tie in­ge­bouwd en ver­hin­dert door­stro­ming van kou­de lucht door de bui­ten­ste iso­la­tie­la­gen en ven­ti­la­tie van de iso­la­tie aan de ach­ter­zij­de met kou­de bui­ten­lucht.
Voor­waar­de voor de iso­le­ren­de wer­king van cel­lu­lo­se, hout­ve­zel, wol, mi­ne­ra­le ve­zels etc. is dat de aan­we­zi­ge lucht­in­slui­tin­gen in het ma­te­ri­aal zich niet ver­plaat­sen. De wind­dich­ting waar­borgt zo de ef­fec­ti­vi­teit van de iso­la­tie en ver­hin­dert plaat­se­lij­ke af­koe­ling van de naar de bin­nen­ruim­te toe­ge­keer­de op­per­vlak­ken.
Bij ge­ven­ti­leer­de con­struc­ties met een aan de on­der­zij­de ge­ven­ti­leer­de dak­af­dich­ting biedt het wind­dich­tings­vlak ex­tra be­scher­ming te­gen evt. af­drui­pend se­cun­dair con­dens­wa­ter, re­gen en sneeuw.
Een zorg­vul­dig uit­ge­voerd wind­dich­tings­vlak ver­hoogt de be­scher­ming te­gen het op­tre­den van con­vec­tie­stro­men.
Zowel bij nieuwbouw als bij renovaties kan u niet meer rond onderdaken en de bescherming van muurisolatie heen. Zij zorgen ervoor dat de stilstaande lucht, die de kern vormt van de isolerende werking van isolatiemateriaal, niet wordt weggeblazen en dat het isolatiemateriaal zelf geen schade oploopt van regen of sneeuw die van buitenaf doorheen of langs de gevelbekleding infiltreren.
Met de juiste materialen voor wind- en regendichting vermijdt u met andere woorden een efficiëntieverlies, de beschimmeling en verrotting van uw isolatie, of bouwschade aan uw woning, vluchtige organische verbindingen, sporen, gezondheidsproblemen en allergieën.
Een wind- en regendich­tings­vlak aan de buiten­zij­de van de warm­te-iso­la­tie reduceert:

[/av_textblock]
[/av_three_fourth][av_one_fourth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’]
[av_image src=’https://www.warmteplan.nl/wp-content/uploads/2015/08/pro_clima_buitendichting-300×300.jpg’ attachment=’4517′ attachment_size=’medium’ align=’center’ animation=’no-animation’ styling=’no-styling’ hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’][/av_image]
[av_image src=’https://www.warmteplan.nl/wp-content/uploads/2015/09/afdichting_buitendichting_winddichtingsvlak-300×300.jpg’ attachment=’4867′ attachment_size=’medium’ align=’center’ animation=’no-animation’ styling=’no-styling’ hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’][/av_image]
[/av_one_fourth]
[av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’small’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ id=” color=’main_color’ custom_bg=” src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=”]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’ENERGIE BESPAREN’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]
[av_three_fourth first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” custom_margin=’aviaTBcustom_margin’ margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Lucht­dich­te con­struc­ties zijn ener­gie-ef­fi­ciënt. Zij zor­gen voor een op­ti­ma­le wer­king van de warm­te-iso­la­tie. Dat re­du­ceert de ver­war­mings­kos­ten en de CO2-emis­sie en be­schermt zo te­ge­lij­ker­tijd uw por­te­mon­nee en het kli­maat.
[/av_textblock]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]

[/av_textblock]
[/av_three_fourth][av_one_fourth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’]
[av_image src=’https://www.warmteplan.nl/wp-content/uploads/2015/09/afdichting_binnendichting_energie_besparen-180×180.jpg’ attachment=’4782′ attachment_size=’square’ align=’center’ animation=’no-animation’ styling=’no-styling’ hover=” link=’lightbox’ target=” caption=’yes’ font_size=’12’ appearance=’on-hover’ overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’]
VERGELIJKING: LUCHTDICHT – ONDICHT
[/av_image]
[av_image src=’https://www.warmteplan.nl/wp-content/uploads/2015/09/afdichting_binnendichting_energie_besparen_2-180×180.jpg’ attachment=’4784′ attachment_size=’square’ align=’center’ animation=’no-animation’ styling=’no-styling’ hover=” link=’lightbox’ target=” caption=’yes’ font_size=’12’ appearance=’on-hover’ overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’]
ONDICHTE GEBOUWSCHIL: HOGE VERWARMINGSKOSTEN
[/av_image]
[av_image src=’https://www.warmteplan.nl/wp-content/uploads/2015/09/afdichting_binnendichting_energie_besparen_3-180×180.jpg’ attachment=’4786′ attachment_size=’square’ align=’center’ animation=’no-animation’ styling=’no-styling’ hover=” link=’lightbox’ target=” caption=’yes’ font_size=’12’ appearance=’on-hover’ overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’]
LUCHTDICHTE GEBOUWSCHIL: LAGE VERWARMINGSKOSTEN
[/av_image]
[/av_one_fourth]
[/av_section]
[av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’small’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ id=” color=’main_color’ custom_bg=” src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=”]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’BOUWSCHADE VOORKOMEN’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]
[av_three_fourth first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” custom_margin=’aviaTBcustom_margin’ margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Bouw­scha­de door rot en schim­mel dreigt, wan­neer voch­tig­war­me lucht ‘s win­ters bijv. door voe­gen in het dam­p­rem- en lucht­dich­tings­vlak in de warm­te-iso­la­tie­con­struc­tie bin­nen­dringt en gro­te hoe­veel­he­den con­dens­vocht ont­staan. Lucht­dich­te con­struc­ties hel­pen dit te voor­ko­men.
[/av_textblock]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]

[/av_textblock]
[/av_three_fourth][av_one_fourth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’]
[av_image src=’https://www.warmteplan.nl/wp-content/uploads/2015/09/afdichting_binnendichting_bouwschade_voorkomen1-180×180.jpg’ attachment=’4851′ attachment_size=’square’ align=’center’ animation=’no-animation’ styling=’no-styling’ hover=” link=’lightbox’ target=” caption=’yes’ font_size=’12’ appearance=’on-hover’ overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’]
OORZAAK VAN CONDENSVOCHT
[/av_image]
[av_image src=’https://www.warmteplan.nl/wp-content/uploads/2015/09/afdichting_binnendichting_bouwschade_voorkomen_22-180×180.jpg’ attachment=’4849′ attachment_size=’square’ align=’center’ animation=’no-animation’ styling=’no-styling’ hover=” link=’lightbox’ target=” caption=’yes’ font_size=’12’ appearance=’on-hover’ overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’]
VERGELIJKING VAN DIFFUSIE EN CONVECTIE
[/av_image]
[av_image src=’https://www.warmteplan.nl/wp-content/uploads/2015/09/afdichting_binnendichting_bouwschade_voorkomen_21-180×180.jpg’ attachment=’4835′ attachment_size=’square’ align=’center’ animation=’no-animation’ styling=’no-styling’ hover=” link=’lightbox’ target=” caption=’yes’ font_size=’12’ appearance=’on-hover’ overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’]
DIFFUSIE
[/av_image]
[av_image src=’https://www.warmteplan.nl/wp-content/uploads/2015/09/afdichting_binnendichting_bouwschade_voorkomen_41-180×180.jpg’ attachment=’4837′ attachment_size=’square’ align=’center’ animation=’no-animation’ styling=’no-styling’ hover=” link=’lightbox’ target=” caption=’yes’ font_size=’12’ appearance=’on-hover’ overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’]
CONVECTIE
[/av_image]
[av_image src=’https://www.warmteplan.nl/wp-content/uploads/2015/09/afdichting_binnendichting_bouwschade_voorkomen_51-180×180.jpg’ attachment=’4845′ attachment_size=’square’ align=’center’ animation=’no-animation’ styling=’no-styling’ hover=” link=’lightbox’ target=” caption=’yes’ font_size=’12’ appearance=’on-hover’ overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’]
FLANKDIFFUSIE
[/av_image]
[av_image src=’https://www.warmteplan.nl/wp-content/uploads/2015/09/afdichting_binnendichting_bouwschade_voorkomen_6-180×180.jpg’ attachment=’4847′ attachment_size=’square’ align=’center’ animation=’no-animation’ styling=’no-styling’ hover=” link=’lightbox’ target=” caption=’yes’ font_size=’12’ appearance=’on-hover’ overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’]
VOCHTIGE BOUWMATERIALEN
[/av_image]
[/av_one_fourth]
[/av_section]
[av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’small’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ id=” color=’main_color’ custom_bg=” src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=”]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’GEZOND WONEN’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]
[av_three_fourth first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” custom_margin=’aviaTBcustom_margin’ margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Lucht­dich­ting be­schermt te­gen schim­mel­vor­ming, ver­hin­dert te dro­ge bin­nen­lucht in de win­ter en houdt ’s zo­mers de woon­ruim­te lan­ger koel.
[/av_textblock]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]

[/av_textblock]
[/av_three_fourth][av_one_fourth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’]
[av_image src=’https://www.warmteplan.nl/wp-content/uploads/2015/09/afdichting_binnendichting_gezond_wonen-180×180.jpg’ attachment=’4857′ attachment_size=’square’ align=’center’ animation=’no-animation’ styling=’no-styling’ hover=” link=’lightbox’ target=” caption=’yes’ font_size=’12’ appearance=’on-hover’ overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’]
SCHIMMELVORMING
[/av_image]
[av_image src=’https://www.warmteplan.nl/wp-content/uploads/2015/09/afdichting_binnendichting_gezond_wonen_2-180×180.jpg’ attachment=’4858′ attachment_size=’square’ align=’center’ animation=’no-animation’ styling=’no-styling’ hover=” link=’lightbox’ target=” caption=’yes’ font_size=’12’ appearance=’on-hover’ overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’]
EEN VOORBEELD
[/av_image]
[av_image src=’https://www.warmteplan.nl/wp-content/uploads/2015/09/afdichting_binnendichting_gezond_wonen_3-180×180.jpg’ attachment=’4859′ attachment_size=’square’ align=’center’ animation=’no-animation’ styling=’no-styling’ hover=” link=’lightbox’ target=” caption=’yes’ font_size=’12’ appearance=’on-hover’ overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’]
IN DE ZOMER: RUIMTES LANGER KOEL
[/av_image]
[/av_one_fourth]
[/av_section]

De waardering van www.warmteplan.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.6/10 gebaseerd op 41 reviews.