R-waarde berekenen

De R-waarde (thermische weerstand) van een materiaal geeft aan hoe goed deze zich verzet tegen het transport van warmte. Deze waarde wordt in Nederland gebruikt om de isolatiewaarde van een constructie aan te geven. Bijvoorbeeld een dak of een gevel. Een hogere R-waarde betekent dat de constructie beter warmte in uw woning weet te houden. De Rd-waarde van een isolatielaag berekent u eenvoudig door de dikte van de isolatielaag (in meter) te delen door de isolatiewaarde van het materiaal (λ-waarde, ook wel weergegeven als W/mK). 

Voorbeeld Rd-waarde berekenen: 

De toegepaste isolatiedikte is 20cm oftewel 0,20m, en de isolatiewaarde van Gutex Thermoflex is 0,036 W/mK Hieruit volgt de volgende waarde:

Rd = isolatiedikte / isolatiewaarde = 0,200/0,036 => Rd = 5,56 (m2K/W).

De Rd-waarde geeft hierbij dus de weerstand weer van een enkel materiaal in een constructie. De Rc-waarde geeft de weerstand weer van de totale constructie en is een optelsom van de Rd-waardes.

Voorbeeld Rc-waarde berekenen: 

  • – steens-buitenmuur (Rd =0,5),
  • – isolatielaag van 20cm Isofloc cellulose (Rd = 5,3),
  • – 18mm OSB-plaat (Rd=0,1).
  • – dampwerende folie heeft een verwaarloosbare isolatiewaarde.
  •  

Uitkomst voor deze constructie is dus Rc = Rd1 + Rd2 + Rd3. Dit geeft Rc = 0,5 + 5,3 + 0,1 = 5,9 (m2K/W).

In een werkelijke situatie spelen uiteraard nog meer factoren mee: Muurstenen kunnen variëren in R-waarde en als er een metal-stud constructie wordt gebruikt gaat de Rc-waarde flink omlaag t.o.v. wanneer een houten constructie wordt toegepast omdat staal veel beter warmte geleid dan hout; etc. Warmteplan maakt vrijblijvend adviezen en deze isolatiewaarde-berekeningen voor u.

Hier vindt u welke R-waardes door het bouwbesluit (2019) vereist worden.