Geluidsoverdracht en Geluidsoverlast

MUUR, PLAFOND, VLOER

De houten verdiepingsvloeren in met name jaren 30 woningen vormen vaak geen goede barrière voor loop- en praatgeluiden. Ook te dunne muren tussen kamers en huizen hebben soms te weinig massa om geluiden goed te kunnen absorberen. Geluidsoverlast is het gevolg.

3 soorten geluid Geluid wordt onderverdeeld in drie categorieën. Deze categorieën vragen om een eigen aanpak. Hierbij zijn het dichten van kieren, het ontkoppelen van de constructen, het aanbrengen van massa en het aanbrengen van dempers de belangrijkste uitgangspunten.

Contactgeluid

Bij contactgeluid worden geluidstrillingen direct van de bron overgebracht op een constructie. Een goed voorbeeld van contactgeluid is het horen van loopgeluiden van de bovenburen. Het geluid van de voetstappen wordt direct bij contact tussen vloer en schoen overgebracht op de verdiepingsvloer. Het geluid trilt dan als het ware door de vloer heen en is zo hoorbaar voor de onderburen. Een ander voorbeeld is een centrifugerende wasmachine die de trillingen tijdens het centrifugeren direct doorgeeft aan de vloer waar deze op staat. Geluidshinder kan dan het gevolg zijn als de verdiepingsvloer in kwestie niet goed is geïsoleerd.

Luchtgeluid

Bij luchtgeluid ‘reizen’ geluidstrillingen van de bron door de lucht naar de ontvanger. In tegenstelling tot contactgeluid is er dus geen direct contact met een constructie, maar vormt deze een niet adequate barrière voor het geluid. Een goed en veel voorkomend voorbeeld van luchtgeluid zijn stemgeluiden van buren. Deze stemgeluiden worden niet voldoende gedempt door bijvoorbeeld een houten verdiepingsvloer of niet geïsoleerde tussenmuur. Een ander voorbeeld van luchtgeluid is geluid afkomstig van vliegtuigen of verkeer. Geluidshinder van deze bronnen kan voorkomen als bijvoorbeeld het glas in ramen in de buitenmuur niet in staat is het geluid te weren.

Flankerend geluid

Met flankerend geluid wordt geluid bedoeld dat via een doorlopende constructie naar de ontvanger ‘reist’. Met een doorlopende constructie wordt bijvoorbeeld een muur bedoeld die omhoog loopt naar meerdere verdiepingen. Zowel contactgeluid als luchtgeluid kan flankerend geluid worden op het moment dat de geluidsgolven door een dergelijke muur naar meerdere verdiepingen kunnen ‘reizen’. In de praktijk kan het flankeren van geluid, ook wel het verbuigen, als consequentie hebben dat geluidoverlast afkomstig is van niet direct aanliggende verdiepingen. Om flankerend geluid te bestrijden is het ontkoppelen van constructies erg belangrijk.

De waardering van www.warmteplan.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.6/10 gebaseerd op 43 reviews.