Isolatiesubsidie krijgen 

Voorwaarden SEEH op een rijtje

 

Wilt u in aanmerking komen voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner? Dan gelden de volgende criteria en voorwaarden. (Datum artikel 03-12-2019)

Algemene voorwaarden voor eigenaar én bewoner

 • – U laat minstens 2 energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoeren.
 • – U bent in het bezit van een geldig burgerservicenummer (BSN).
 • – De woning is uw eigendom én hoofdverblijf, of wordt uw hoofdverblijf na renovatie.
 • – Voor de betreffende woning is nog niet eerder een SEEH-subsidie verstrekt.
 • – U vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen uitgevoerd en betaald zijn.
 • – De maatregelen zijn uitgevoerd vanaf de openstelling van de regeling op 15 augustus 2019. Voor maatregelen die al eerder zijn uitgevoerd, kunt u geen subsidie krijgen.
 • – U laat de maatregelen uitvoeren binnen de bestaande thermische schil. Dit betekent dat u voor aan- of nieuwbouw aan uw woning geen subsidie krijgt. U moet hiervoor voldoen aan het Bouwbesluit 2012.
 • – U laat alle maatregelen uitvoeren door één of meer deskundige bedrijven met een KVK-inschrijving in de sectie bouwnijverheid (hierna: bouwbedrijf).
 • – Het is niet toegestaan dat de eigenaar én bewoner zelf de maatregelen uitvoert.

Uitvoerdersformulieren

 • – Bij uw aanvraag voegt u één of meer uitvoerdersformulieren.
 • – Op de uitvoerdersformulieren geven de uitvoerende bouwbedrijven nauwkeurig aan hoeveel m2 of stuks van de energiebesparende of aanvullende maatregelen zijn uitgevoerd.
 • – Ook geven de bouwbedrijven aan dat de maatregelen voldoen aan de (kwaliteits)eisen en voorwaarden voor de subsidie, zoals de Rd- of U-waarde van het isolatiemateriaal. Deze kunnen zij opvragen bij leveranciers.
 • – Bij de uitvoeringsformulieren voegt u foto’s waarop duidelijk te zien is dat de maatregelen zijn uitgevoerd. – De bouwbedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat ze deze foto’s vóór het indienen van de aanvraag bij u aanleveren.
 • – Zijn de maatregelen aan de woningen door meerdere bouwbedrijven uitgevoerd? Dan laat u elk bouwbedrijf het uitvoerdersformulier invullen voor de maatregel(en) die dat bedrijf heeft uitgevoerd.
 • – U bent er als aanvrager voor verantwoordelijk dat alle uitvoerende bouwbedrijven de uitvoerdersformulieren naar waarheid, volledig en leesbaar invullen en ondertekenen.
 • – Sla de formulieren eerst op uw harde schijf op en voeg ze daarna bij de aanvraag.

Winkelmand